LỊCH KHAI GIẢNG

Tiếng Anh Châu Âu

- Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 20/11/2016
30/10/2016
Tin Học Văn Phòng

- Bằng A Tin Học 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
- Bằng B Tin Học 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng anh Quốc Gia

- Bằng A Tiếng Anh 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
- Bằng B Tiếng Anh 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
- Bằng C Tiếng Anh 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
Ngoại Ngữ 2 Giáo Viên

- Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
- Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
- Ngoại ngữ 2 Dành Cho Giáo Viên Chuyên Anh 10/09/2016 2/4/6 - 3/5/7
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
Chương Trình Tiếng Anh

Khóa Học One - To - One

Chứng Chỉ C1 Tiếng Anh DHSP

Chứng Chỉ B2 Tiếng Anh DHSP

Chứng Chỉ A2 Tiếng Anh DHSP

Chứng Chỉ B1 Tiếng hoa

Chứng Chỉ B1 Tiếng Pháp

Chứng chỉ A2 Tiếng Pháp

Chứng Chỉ C Tiếng Anh

Chứng Chỉ B Tin Học

Chứng Chỉ A Tin Học

Chứng Chỉ B Tiếng Anh

Chứng Chỉ A Tiếng Anh

Thi Chứng Chỉ B1 Tiếng Anh

Thi Chứng Chỉ B2 Tiếng Anh

Thi Chứng Chỉ A2 Tiếng Anh

Chứng Chỉ C1 Tiếng Anh

Chứng Chỉ Tiếng Pháp

Thi Chứng Chỉ B2 Tiếng Anh

Chứng chỉ Tiếng Hoa

Len dau trang